L’escola Waldorf-Steiner El Til·ler és una cooperativa educativa gestionada per mestres i famílies.
Fundada l’any 1999 i homologada per la Generalitat de Catalunya l’any 2008
, l’escola vol oferir als infants i joves una pedagogia fonamentada en el respecte a cada individualitat i el seu desenvolupament, amb una observació atenta de l’adult que l’acompanya en les seves necessitats més profundes i específiques de cada etapa.

Primària

A partir de la caiguda de les dents de llet sabem que les energies utilitzades en el creixement del cos s’alliberen i ja poden utilitzar-se per a l’aprenentatge escolar. L’infant ha de començar a orientar-se en un món més ampli i conformar la seva identitat individual. (+)

Infantil

Secundària

El jardí d’infància Waldorf és com una gran família on l’aprenentatge està totalment integrat en la quotidianitat, com una extensió de la llar, proporcionant, doncs, seguretat i confiança a l’infant. El joc és el treball fonamental de l’etapa infantil.
(+)

A la secundària a El Til·ler volem formar joves amb capacitat per conduir la seva vida adulta i amb les eines necessàries per transformar el món. (+)

Pedagogia Waldorf

La pedagogia Waldorf vol mostrar al nen el camí cap a una comprensió del món plena de sentit. Creada per Rudolf Steiner l’any 1919, es tracta d’un dels moviments educatius més importants del món i un referent de la renovació pedagògica contemporània. Integrat dins la Xarxa d'Escoles Associades de la UNESCO, actualment té presència a més de 70 països de tots els continents i compta amb més de 2.000 centres.  (+)

Escola Waldorf-Steiner El Til·ler © 2018