La Triformació social

triformació social

 

Els anys 1918-1919, Steiner va dur a la pràctica les seves idees sobre la pedagogia creant l’escola Waldorf. Aquestes idees formaven part de la seva visió global sobre el funcionament de la societat fonamentada en el què va anomenar l’estructuració tripartida de l’organisme social basada en la naturalesa de l’ésser humà i en la divisa de Llibertat, Igualtat i Fraternitat, segons es tractés dels àmbits cultural, jurídic i econòmic.

Aquesta triformació incloïa la creació de nous establiments pedagògics i culturals dotats d’una constitució autònoma (jardins d’infants, escoles i instituts) que reflectís la llibertat de pensament i creació, així com l’organització d’empreses cooperatives que posessin en pràctica l’economia solidària. Això permetria assolir una estricta distinció entre la vida econòmica, la cultural, i el sistema polític-jurídic-estatal, aquest darrer preservador de la igualtat de drets de tota vida humana.

Inici de sessió d'usuari