Col·labora fent una donació pel projecte de la nova escola

 

 

El projecte de creació d'una escola Waldorf a Catalunya, que compti amb un programa pedagògic complet, és un projecte molt complex tant a nivell humà, com cultural, social i econòmic.

 

Estem convençuts que la nostra escola es convertirà en un centre que irradiï en el seu entorn, que encomani el seu pensament i esperit creatiu a altres iniciatives, una cosa tan necessària en la societat actual.

 

Per això, us demanem que ens ajudeu amb el nostre projecte, perquè els nostres nens puguin completar la seva educació Waldorf, perquè la nostra escola sigui un centre consolidat i referent en educació a Catalunya i perquè la nostra societat pugui beneficiar-se dels fruits que implica un projecte d'aquesta índole. 

 

COM PODEU COL·LABORAR?

TOTES LES APORTACIONS SÓN IMPORTANTS

 

Aquí teniu alguns exemples de com pot repercutir la vostra aportació en el projecte:

 

 

Podeu fer una donació ara mitjançant transferència bancària a:    

Fundació per l'art d'educar Rudolf Steiner: CATALUNYA CAIXA 2013-0492-01-0201252864

 

Un cop feta la transferència envieu-nos les vostres dades a info@escolawaldorf.org per poguer acolliir-vos als incentius fiscals.1

 

_______________________

1Els donants poden acollir-se als incentius fiscals corresponents a les donacions a fundacions:

Persones físiques: 25%. Podran deduir de la quota íntegra de l’Impost sobre la renda de les persones físiques el 25% del valor de la donació realitzada. Per al seu càlcul, cal tenir en compte que la base de la deducció, és a dir, la quantitat a la qual s’aplica el percentatge del 25%, no pot excedir el 10% de la base liquidable del contribuent.

Persones jurídiques: 35%. Podran deduir de la quota íntegra de l’Impost sobre societats el 35% del valor de la donació realitzada. Les quantitats corresponents al període impositiu no deduïdes per insuficiència de quota es podran aplicar a les liquidacions dels períodes impositius que concloguin als deu anys immediats i successius. Igual que en el cas de les persones físiques, cal tenir en compte que la base d’aquesta deducció no pot excedir el 10% de la base imposable del període impositiu, si bé les quantitats que excedeixin aquest límit es podran aplicar als períodes impositius que concloguin als deu anys immediats i successius.

Inici de sessió d'usuari