Les activitats extraescolars

 

El principal tret de les activitats extraescolars dins la pedagogia Waldorf és que aquestes són de caire lúdic-artístic: joc lliure, música, instrument, dansa, hort, jocs en anglès i alemany. Considerem que tot ensenyament intel·lectual, per tal de ser efectiu i saludable, ha de tenir lloc exclusivament pel matí. Les tardes han de ser espais de joc i relació, espais igualment importants que els dels aprenentatges al matí. Mitjançant el joc, els nens i les nenes es capaciten per relacionar-se, per dominar el moviment corporal, el seu equilibri, un tacte delicat i un impuls ple de força, per comprendre la natura i l’entorn cultural.

Tal com Friedrich Schiller va dir:

“ Només quan estem jugant som éssers humans en el veritable sentit de la paraula.”

Pel que fa als nens i nenes del cicle d’Infantil, l’ideal pel seu desenvolupament i el què aconsellem és que estiguin a casa –amb la família– cap al migdia. No obstant això, donades les necessitats de les nostres famílies, oferim un servei i un espai de menjador i un espai de joc lliure fins a les 16,30 h.

Inici de sessió d'usuari