La medicina escolar

medicina escolar Waldorf

 

La pedagogia Waldorf entén el desenvolupament dels nens i les nenes d’acord a un principi de triformació, de tal manera que l’activitat pedagògica promou la salut, la creativitat i l’aprenentatge. Per tal d’aconseguir aquest triple objectiu, cal que el mètode pedagògic contempli les funcions fisiològiques de l’organisme humà i les necessitats individuals de cada nen i nena en cada moment. Amb aquest objectiu, l’escola ha creat en el seu si un espai de col·laboració entre els professionals que en fan part (mestres, artistes i el metge escolar).

El metge ha de conèixer tots els alumnes de l’escola, ja que ha de considerar-ne la constitució, el temperament i les necessitats individuals per poder donar suport als mestres quan es fa una observació. A més a més, el metge escolar ajuda a valorar el grau de maduresa dels nens i nenes que passen d’infantil a primària.

D’altra banda, el metge escolar desenvolupa els objectius i tasques higièniques i preventives del centre: es pot ocupar del menú escolar o oferir xerrades sobre alimentació ofertes a tota la comunitat escolar. La seva feina aporta la qualitat que es requereix per a un desenvolupament saludable.

Inici de sessió d'usuari