L'educació especial

educació especial waldorf

 

En el nostre centre, es fa integració a l’aula. Actualment, tenim una classe d’educació especial que acull infants del cicle de Primària amb dificultats diverses. El treball de suport a la classe que es fa des de l’aula d’educació especial té caràcter individual, donada la nostra visió d’atenció a la diversitat. La peculiaritat respecte a d’altres escoles rau en el fet que l’educació Waldorf integra, dins del seu projecte d’escola, l’eurítmia curativa, l’art teràpia i la presència regular del metge escolar antroposòfic, per poder valorar de manera coordinada les dificultats d’alguns infants que ho necessiten i ajudar-los en les seves necessitats específiques. Aquesta tasca, que és planificada pel mestre tutor i el mestre d’educació especial, implica també la participació activa de les famílies que han d’acompanyar en aquesta labor.

En el futur, el nostre projecte preveu desenvolupar tota una escola d’educació especial integrada, on des del cicle infantil fins al batxillerat, per tal que tots i totes els alumnes puguin rebre-hi classes, dels diferents nivells educatius, de manera adaptada, però al mateix temps puguin participar de manera activa en la vida de l’escola. En l’etapa de formació professional, es volen desenvolupar tallers ocupacionals que els permetin aprendre un ofici, per afrontar adequadament la seva futura inserció laboral.

Inici de sessió d'usuari