Les manualitats

Manualitats picar ametlles escola Waldorf educació infantil

 

“Dits àgils ens portaran més endevant a un pensament àgil”

Rudolf Steiner

 

En la pedagogia Waldorf, el treball amb les mans té una gran importància al llarg de tota la primària. És a partir del contacte amb materials nobles com el cotó, la llana, la fusta, productes de la naturalesa, que donem temps i espai als nens i nenes per conèixer i vincular-se als orígens de la cultura, a la terra, a la vida.

Oferim activitats adequades per tal que els nens i nenes siguin capaços d’utilitzar les seves mans, però també el seu sentiment i el seu pensar en la creació d’objectes útils i bells, que es puguin fer servir i contemplar alhora. Així, afavorim l’experiència de les forces creadores i les forces de transformació. I ho fem quan donem als nens i nenes la possibilitat de dur a terme un procés de treball manual complet, gràcies al qual poden conèixer d’on provenen els materials que utilitzen, atorgar-hi un sentit, i experimentar-ne la conformació. D’aquesta manera, els nens i nenes fan l’experiència de ser creadors. Aquesta és la llavor per comprendre que l’ésser humà i la natura poden treballar junts i anar de la mà. És també un impuls social quan compartim i practiquem amb els nens i nenes aquets procés de creació i de transformació.

El moviment dels dits i de les mans modela l’interior de l’infant, ja que estimula el desenvolupament de les seves capacitats intel·lectuals. El mestre acompanya de forma suau el procés de treball, tot procurant i vetllant per l’espai primer que ocupen l’infant i la seva obra.

 

“Destresa manual, pensament viu”

Rudolf Steiner

Inici de sessió d'usuari