La Religió

Religió. escola Waldorf

 

Com a escola lliure, l’escola Waldorf és aconfessional, però amb el referent dels valors cristians, que conformen la nostra cultura. Tanmateix, la dimensió religiosa de l’ésser humà és contemplada des del paradigma goetheà, que és el de Rudolf Steiner, de relligar ciència, art i religió en el si de cada individu.

Aquest concepte ampli de religió i de cristianisme és el que posem en pràctica en la vivència de les festes cristianes populars del cicle de l’any ja que contenen els arquetips que permeten que els infants facin seus valors humans universals -ètics i estètics- tant de relació amb la natura, com amb els altres i amb si mateixos.

L’alegria de viure, la confiança en els altres, i el sentiment de ser un amb el món conformen de manera natural i immediata la religió de l’infant al cicle Infantil. Aquesta religió que és vivència es troba a la base de les classes d’ètica cristiana lliure al cicle de Primària, sense entrar en dogmes sinó mitjançant relats i diàlegs apropiats a cada edat.

De manera addicional, totes les confessions tenen l’opció de fer classes de religió, és a dir, d’aprofundir en els valors particulars, en el si de l’escola, sempre que es mostri interès per part de les famílies.

 

“…Tot allò de nou que aparegui en el món ho farà a través de l’ésser humà, però res no naixerà si la font està esgotada. És a dir, si el principi no té el gest apropiat. Reclamo, doncs, un gest nou, en el pensar, en el sentir i en el fer.”

Sobre el cristianisme de Rudolf Steiner, Joseph Beuys

Inici de sessió d'usuari