Les llengües estrangeres

Lenguas extranjeras educación Waldorf

 
Dins del marc de la pedagogia Waldorf, l’aprenentatge de llengües estrangeres és un pilar important que engloba diversos objectius de desenvolupament intern i socials.

S’observa l’objectiu pràctic i utilitari, i cada vegada més necessari en la societat actual, de ser capaç d’entendre un altre idioma (escoltant i llegint) i d’expressar-se amb un bon grau de fluïdesa en el parlar i l’escriure.

Es dóna gran importància a la introducció de costums i tradicions, literatura, geografia i història dels pobles que parlen una altra llengua. D’aquesta forma, els nens i les nenes poden experimentar una altra cultura i desenvolupar la capacitat de percebre’n l’expressió i la seva conformació en un entorn concret. Aquesta capacitat de percebre la llengua d’una altra cultura, més endavant formarà la base per a una bona capacitat d’expressió i pronunciació. A més a més, ajuda als nens i a les nenes a comprendre diferents maneres de veure el món. Tot això contribueix al seu desenvolupament global.

A la nostra escola, la llengua estrangera escollida és l’Anglés; el seu ensenyament comença a primer curs de Primària. Tot i així, ja abans, al cicle Infantil, s’aprenen algunes cançons i rimes en diverses llengües, inclosa l’anglesa.

En un futur, volem introduir l’Alemany com a segona llengua estrangera.

Inici de sessió d'usuari