Les llengües catalana i castellana

Llengües Waldorf

 

La parla i, per tant, la llengua és el nostre mitjà més important d’enteniment mutu i és, doncs, un element fonamental en el context pedagògic. També és una influència formativa important a nivell fisiològic, anímic i cultural.

L’objectiu del currículum és cultivar la consciència i les habilitats lingüístiques en totes les matèries i escenaris educatius.

El català i el castellà estan presents en tots els cicles. En els anys preescolars, es posa especial èmfasi en l’adquisició de la llengua oral integrant sempre moviment, so i imatge.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La parla i l’escriptura 
 
“L’escola és el producte i el servidor tradicional de l’alfabetització. Tot el seu esperit - des de la seva típica arquitectura fins a la seva estructura organitzativa, inclusos els comportaments que s’hi requereixen (asseure’s sense moure’s, romandre en silenci, etc.) – està determinat per l’alfabetització. Però, si no es dóna el lloc adient a l’ oralitat –la parla–, l’escola no serà un entorn saludable pels infants i, a la fi, l’alfabetització també en patirà les conseqüències.”  
 
Friedrich Schiller
 
 
La parla és l’eina que permet que l’ésser humà aprengui. El caminar i el moviment, la dansa, les cançons i els contes, el sò de la veu i els fonemes de la llengua materna, es poden començar a fer conscients quan passen a ser escrits.
 
Més tard, es podrà analitzar la sintaxi de la pròpia llengua i veure com està construïda, així com descobrir que cada llengua és un tot coherent, una concepció del món i una història col.lectiva en forma d’imatges sonores que han estat creades en un llarg procés. La llengua es fa visible com a moviment, gestos i gestes, actituds emocionals, amb les seves corresponents expressions sonores, i, finalmente, com a registre gràfic bidimensional i codificat de tot plegat. 

Inici de sessió d'usuari