Els ritmes i el dia a dia a l'escola

 

“....en l’essència de l’esforç està el ritme, o sia alternació d’acció i repòs. Així el trobem en el moure’s les onades en la mar, i en el petrificat oneig de les muntanyes; en la disposició de les branques en el tronc i en l’obrir-se de les fulles, en els cristalls de les pedres precioses, i els membres de tot animal; en l’udolar del vent i el de les bèsties, i en el plor de l’home."

Elogi de la Paraula. Joan Maragall

 

El ritme és el moviment regular entre dos estats contrastats, tot sovint complementaris. Rudolf Steiner va descriure l’aprenentatge de la respiració com una de les tasques més fonamentals de la vida. No es referia a la respiració física sinó a la necessitat de viure com respirem, per moure’ns rítmicament entre contracció i expansió, per trobar l’equilibri entre la solitud –trobar-nos amb nosaltres mateixos–, i el trobar-nos amb el món i amb els altres.

D’aquesta manera, la nostra forma d’entendre l’educació considera el ritme com un element vital en l’aprenentatge.

 

 

El dia i l’any escolars estan estructurats d’una manera orgànica que estableix un equilibri saludable d’experiències en el dia a dia, entre concentració i relaxació, treball mental i pràctic, moviment i repòs, escolta i participació, observar i fer.

 

El ritme a l’ educació infantil i primària

Els més petits tenen una consciència del temps molt diferent de la de l’adult. La introducció del concepte del temps es fa de mica en mica, mitjançant el ritme. Trobem tres nivells de ritme que ens ajuden a conformar la programació.

El ritme del dia: durant el matí trobem alternança entre les activitats d’expansió (joc lliure a dins i a fora, cançons ...) i les de concentració (contes, esmorzar comunitari, activitats artístiques, activitats quotidianes com rentar-se les mans...) .

El ritme de la setmana: cada dia de la setmana té una diferent qualitat que ve marcada per les diferents activitats artístiques. El dilluns dibuixem amb ceres, el dimarts anem d’excursió, el dimecres pintem amb aquarel·les, el dijous fem el pa i el divendres eurítmia. El ritme de l’any ve marcat per la celebració de les festes estacionals.

A primària, cada dia comença amb la “classe principal”, un espai d’unes dues hores on al principi es treballen aspectes rítmics (poesia, música, moviment, etc.), i, tot seguit, els continguts que formen part del “període” que s’està treballant.

Cada període concentra els aprenentatges d’una matèria durant unes quatre setmanes, així es permet els alumnes entrar en més profunditat en la matèria i els aporta experiències més riques i intenses.

Després de la classe principal, arriba l’esmorzar i el joc lliure al pati. Més tard, es continua amb les activitats artístiques i les especialitats: treballs manuals, pintura, modelat,eurítmia,anglès,etc.

La celebració de les festes estacionals és una forma exterior d’apreciar els esdeveniments de la natura i del cosmos. Mitjançant aquestes celebracions, l’infant pot viure el cicle de l’ any sent un ritme repetitiu que li aporta seguretat i el situa en el seu entorn. 

“El ritme és quelcom viu, portador de salut”,  Rudolf Steiner

Inici de sessió d'usuari