L'organització de l'escola

organización escuela waldorf

 

És necessari per a tota la comunitat escolar tenir una adequada informació del funcionament del nostre centre. En l’educació Waldorf, l’escola és un organisme viu on tots els membres tenen una importància vital. La nostra entitat neix del treball d’una associació de pares i mestres, que actualment s’ha transformat en cooperativa d’ensenyament, en la que famílies i mestres participen i comparteixen la responsabilitat en totes les tasques i aspectes de la vida de l’escola.

A la nostra entitat, les funcions pedagògiques s’exerceixen de forma col·legiada per part dels mestres amb un Cercle intern o Equip Directiu format per un equip mestres i amb el seu òrgan de decisió que és el Claustre de mestres. La gestió i l’organització està a càrrec de pares i mestres disposats a assumir responsabilitats. Aquest òrgan és rotatiu i s’anomena, Consell Rector. La responsabilitat i la llibertat formen el principi fundacional del nostre model de gestió educativa i això s’expressa en l’autonomia i el consens en les Assemblees anuals.

D’aquesta manera, els problemes de l’escola són considerats debatuts en conjunt o en cadascun dels àmbits que els correspon. Es procura que el diàleg sigui la fòrmula fonamental de trobada dels diferents punts de vista. Famílies i mestres també participen de forma directa en les Comissions, que determinen la forma social del centre, segons les necessitats i la creativitat de la vida de la comunitat escolar. 

Claustre de mestres

Està format pel conjunt de mestres de l’escola. S’encarrega de les tasques pedagògiques del dia a dia i pren les decisions que corresponen a aquest àmbit, per a una adequació dels continguts pedagògics del quals participen les famílies, amb atenció individualitzada a cada alumne i en consideració de la diversitat. 

Consell Rector

La cooperativa és administrada pel Consell Rector, que està format per quatre mestres i quatre pares i/o mares d’alumnes escollits per l’assemblea. Coordina els òrgans de participació de l’escola a través de les comissions i du a terme la gestió de l’activitat administrativa i econòmica del centre, amb el suport del Cercle intern. 

Cercle Intern i Equip Directiu

Està format per un grup de mestres que se senten responsables de la vida del centre, que tenen cura general de les activitats escolars, que vetllen per la coordinació de la gestió del centre, per l’adequació del projecte educatiu a la realitat del centre, per la planificació i avaluació interna de les activitats del centre i per la adequada gestió de l’activitat econòmica i administrativa del centre. Són els responsables davant de l’administració.

Comissions

Conforma el cos social del centre i té diferents àmbits de participació.

La gestió de l’escola s’organitza en tres grans àmbits de treball: àmbit econòmic- administratiu, àmbit de les relacions internes i àmbit de les relacions externes. Cada àmbit te diferents comissions creades en funció de les necessitats del centre o dels aspectes concrets a resoldre (comissió de difussió, comissió de festes, comissió de transport...). Les famílies poden, segons les seves possibilitats, unir-se a aquestes comissions i col.laborar estretament en la vida de l’escola. Aquesta activitat fa que mares, pares, alumnes i mestres se sentin a “casa seva”.

Inici de sessió d'usuari