Introducció a la pedagogia Waldorf

Pedagogia Waldorf

 

La pedagogia Waldorf té com a finalitat el desenvolupament de cada individualitat. La seva concepció de l’ésser humà és àmplia i integral. D’aquí que la seva metodologia facilita el desplegament de les capacitats i habilitats pròpies de l’infant i del jove. Aquesta pedagogia dóna la mateixa importància als continguts com als processos per arribar-hi. Així es veu reflectit en la citació de Rudolf Steiner, qui n’és fundador:

 

“En la vida, més valuós que el saber és el camí que es fa per adquirir-lo.”

 

La primera escola Waldorf va ser fruit del moviment de Triformació social. L’escola, tal com la concep Rudolf Steiner, pot ser un espai de renovació social perquè una generació aprèn de l’altra. Ell ho expressa així: “L’escola és un lloc de trobada entre dues generacions, que s’ensenyen mútuament... un espai de reflexió on l’ordre establert, més que perpetuar-se, pot renovar-se, acollint els nous impulsos evolutius de cada nova generació“.

Si aquesta educació mútua es produeix d’una manera artística, això dóna com a resultat una vida cultural que pot irradiar en l’entorn social de l’escola, en forma de conferències, cursos, concerts, exposicions, i nous projectes. Aquests projectes poden ser projectes de treball per a joves, activitats com l’agricultura biodinàmica, una alimentació sana i el tracte amb la natura dins d’una nova consciència ecològica, la recuperació d’oficis pràctics, artesanals i artístics, i la creació de petites empreses i cooperatives que engeguin una xarxa d’economia real i humana. Projectes relacionats amb l’economia real, que comporten un tracte correcte amb la natura.

Aquest tipus d’irradiació social es dóna des de fa anys en països amb tradició d’escoles Waldorf, i els resultats beneficien l’entorn cultural, laboral i convivencial. Actualment hi ha més de 1.025 escoles en 66 països d’arreu del món. La pedagogia Waldorf s’ha desenvolupat dins d’una diversitat cultural molt àmplia.

 

Links d'interés:

"Why Waldorf?"  Vídeo realitzat per pares, mestres i antics alumnes de l'escola Marin Waldorf School (Califòrnia, USA) per explicar en què consisteix la pedagogia Waldorf.

"Reading and Waldorf Education"  Vídeo explicant el valor del procés d'aprenentatge de la lectura dins la pedagogia Waldorf (Waldorf School of New Orleans, Louisiana, USA).

Friends of Waldorf Education

Bund der Freien Waldorfschulen

European Council for Steiner Waldorf Education (ECSWE)

Why Waldorf Works (AWSNA)

Steiner Waldorf Schools Fellowship website (UK)

Rudolf Steiner Schule Schweiz

 

 

Conèixer més sobre la pedagogia Waldorf:

 

En els següents apartats podreu conèixer més sobre l'educació que s'imparteix al Til·ler seguint les diferents etapes:

Els ritmes i el dia a dia

L'educació infantil

Cicle educatiu en 12 cursos

L'educació primària

L'educació secundària (en projecte)

El batxillerat (en projecte)

Les arts dins l'educació Waldorf

Llengües i Religió

Matèries de motricitat

Altres àmbits de l'educació Waldorf

Inici de sessió d'usuari