Formació en pedagogia Waldorf

Formació pedagogia Waldorf

 

El dia a dia a l'escola ens recorda la gran responsabilitat que com a mestres o com a famílies tenim davant dels infants per a ser dignes de ser imitats i ser uns bons acompanyants en aquest camí cap a una nova cultura.

Rudolf Steiner, inspirador de la pedagogia Waldorf, va oferir una metodologia i una didàctica plenament unides a la creativitat del mestre. 

Això es fa palès en els diferents cursos de Formació en Pedagogia Waldorf que es realitzen a Barcelona i que us llistem a continuació:

 

 
 
 
 

 

CERCLE PER A LA PEDAGOGIA WALDORF A CATALUNYA

Seminari de tres anys de Formació en Pedagogia Waldorf Steiner

 

 

CENTRE DE FORMACIÓ EN PEDAGOGIA WALDORF

Curs d'introducció a l'educació infantil Waldorf

 

 

UNIVERSITAT RAMON LLULL, LA SALLE

Postgrau en Educació infantil Waldorf

 

 

FORMACIÓ EN PEDAGOGIA DE SUPORT

contactar 

Inici de sessió d'usuari