Les arts dins l'educació Waldorf

 

“L’infant anhela l’art. En l’àmbit educatiu és necessari estimar l’art de manera que suscitem sempre el creixement de l’infant en la vivència de l’art. Mitjançant l’art, la raó i el judici despertem veritablement a la vida. El sentit del deure madura quan l’impuls a l’acció domina la matèria des de la llibertat artística.

El sentit artístic dels mestres aporta ànima a l’escola. Permet ser alegre en la seriositat i íntegre en l’alegria. Per mitjà de la raó només comprenem la Natura; amb la percepció artística, per primera vegada, en fem experiència.

L’infant, conduït a comprendre, madura fins al “saber” quan aquest comprendre es practica amb plenitud de vida. Però, l’infant iniciat en l’art madura en el crear. En el crear, creix per damunt del seu “saber”.

Tot això no s’aconsegueix si l’artístic només s’imparteix al costat de les altres matèries i classes, quan no s’integra en elles orgànicament. El coneixement, la formació per a la vida, l’exercici en les capacitats i destreses han de desembocar en la necessitat de l’artístic.”

(Fragment d’una conferència a càrrec de Rudolf Steiner al març de 1923)

 

Podeu veure informació més concreta d'algunes de les arts presents en El Til·ler en els següents apartats:

La música

L'eurrítmia

Tallers de Forma

La pintura

Inici de sessió d'usuari